Onze samenwerking met... Oog op Zuid Oogkliniek (2024)

Onze samenwerking met... Oog op Zuid Oogkliniek (1)

  • Dit artikel melden

Clinium Onze samenwerking met... Oog op Zuid Oogkliniek (2)

Clinium

Slimmer opereren

Gepubliceerd op 27 jun. 2024

+ Volgen

Bij Clinium zijn we trots op de sterke relaties met onze klanten. Namens Oog op Zuid Oogkliniek vertellen OK-Assistenten Johanna van der Linden en Monique den Otter over hoe Clinium hun chirurgische processen gemakkelijker maakt.

Johanna van der Linden: 'Bij Oog op Zuid voeren we 16 staaroperaties per dag uit. Daarnaast hebben we een behandelkamer voor bovenooglidcorrecties en operaties voor ectropion en entropion. Op operatiedagen gaan alle gebruikte cataract- en blepharonetten naar de CSA van Clinium en ontvangen we de gesteriliseerde netten retour. Ook zorgt Clinium voor het etsen van al deze instrumenten.’

'Vanaf de eerste dag dat we met Clinium samenwerken, zijn we onder de indruk van hun professionele aanpak en betrouwbare service', vertelt Monique den Otter. 'De communicatielijnen zijn kort en responsief. Wanneer we vragen of verzoeken hebben, ontvangen we snel antwoord via ons rechtstreekse aanspreekpunt: de Servicedesk van Clinium. Zij antwoorden altijd met de nodige zorgvuldigheid en regelen het verder.'

'Door de complete service van Clinium kunnen wij ons geheel focussen op het chirurgisch proces en onze patiënten' - Monique den Otter (OK-Assistent Oog op Zuid)

Stipte levering en vervoer

Een ander onderdeel van de service van Clinium dat Oog op Zuid aanspreekt, is het logistieke vervoer van de instrumenten. Monique: 'Clinium stemt onze instrumentenbehoefte af op onze operatieplanning. Wij hoeven ons dus geen zorgen te maken of we wel genoeg materiaal hebben voor die dag. Op operatiedagen brengt Clinium aan het einde van de dag een schone kar met de benodigde en netjes verpakte instrumentennetten voor de dag erop. De kar met gebruikte netten gaat mee retour voor sterilisatie. De leveringen zijn altijd stipt, en als de chauffeur door omstandigheden iets later is, ontvangen we tijdig bericht.'

Johanna: 'Het oog voor kwaliteit zit ook in de details: het gaat om precair instrumentarium, dat kwetsbaar is voor beschadigingen. Clinium verpakt de netten goed en voorziet het instrumentarium van siliconen dopjes, waardoor het solide in de netten ligt. En de chauffeur levert met grote zorgvuldigheid de karren bij ons binnen af.'

'Clinium's commitment aan kwaliteit zie je terug in de details' - Johanna van der Linden (OK-Assistent Oog op Zuid)

Bilateraal opereren

Johanna: 'Bij Oog op Zuid opereren we steeds meer bilateraal. Dat betekent dat we voor twee ogen, met het oog op veiligheid, twee instrumentennetten uit verschillende sterilisatieprocessen nodig hebben. Mocht er iets aan de hand zijn met de ene sterilisatieprocedure, dan is het andere net ‘veilig’. Clinium levert de kar aan in twee delen, zodat we weten welke netten tot het ene proces en welke tot het andere sterilisatieprocedure behoort. Dit werkt voor ons perfect en duidelijk!'

Duurzaamheid

Monique: 'Samen met Clinium zetten we ons in voor een duurzame OK. Wij verzamelen de polypropyleen doeken vanuit de operaties. Clinium neemt deze vervolgens mee en zorgt in samenwerking met Prezero Nederland voor de recycling van dit materiaal voor nieuwe producten, zoals kunststof stoelen. Dit past bij onze visie om milieubewust te handelen binnen de gezondheidszorg.'

Locatiebezoek

Johanna: 'We kunnen rekenen op Clinium als betrouwbare partner, wat ons veel rust geeft en in staat stelt om ons volledig op de operaties en onze patiënten te concentreren. Recent heeft Clinium ons uitgenodigd voor een rondleiding op de locatie in Amsterdam. We hebben het CSA-proces bekeken, gezien hoe zij omgaan met ons instrumentarium en de gezichten achter de Servicedesk ontmoet. Zeer interessant en waardevol!'

Bent u ook op zoek naar betrouwbare en efficiënte sterilisatie en logistiek voor uw medische instrumenten?

Neem contact met ons op via 020-6656313 of info@clinium.nl om te ontdekken wat Clinium voor uw ziekenhuis of kliniek kan betekenen!

Clinium: uw (duurzame) partner in slimmer opereren.

#Clinium #SlimmerOpereren #Sterilisatie #CSA #Duurzaamheid

Interessant
Commentaar

44

Meld u aan als u commentaar wilt bekijken of toevoegen

Meer artikelen van deze auteur

Geen vorige content meer

  • Onze oplossingen voor duurzamer steriliseren 18 apr. 2024

Geen volgende content meer

Aanmelden

Blijf op de hoogte van uw professionele wereld

Aanmelden

Door op Doorgaan te klikken om deel te nemen of u aan te melden, gaat u akkoord met de gebruikersovereenkomst, het privacybeleid en het cookiebeleid van LinkedIn.

Nog geen lid van LinkedIn? Word nu lid

Onze samenwerking met... Oog op Zuid Oogkliniek (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated:

Views: 5906

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.